Mål

General banner_image 5_850x325.jpg

Etac bruker anerkjente metoder for å måle, analysere og rapportere bærekraftsresultater.

0 Green line -image
Miljø og klima KPI Resultat
2018
Resultat 2019 Resultat
2020
Mål
2025
Redusere energiforbruk (område 1 og 2) Energiforbruk per år 50 541 GJ 48 748 GJ 42 350 GJ 39 169 GJ
Redusere utslipp av drivhusgasser (område 1 og 2) CO2-utslipp per år 2 579 Tons 2 478 Tons 2 693 Tons 1 821 Tons
Minimere flyreiser Flyreiser per ansatt og år 3.6 3.0 1.3 2.0
Bærekraftige produksjonsanlegg Andel ISO 14001-sertifiserte fabrikker 20% 20% 20% 100%
 
Samfunnsansvar KPI Resultat
2018
Resultat 2019 Resultat
2020
Mål
2025
Sikre etiske retningslinjer for leverandører i risikoland Andel reviderte leverandører over to år 100% 100% 100% 100%
Fremme likestilling Andel kvinner i topp 40-ledelsen 30% 25% 27% 40%
Trygt arbeidsmiljø Arbeidsrelaterte ulykker 4 5 7 0
 
Sirkulær økonomi  KPI Resultat
2018
Resultat
2019
Resultat
2020
Mål
2025
Fremme gjenbruk og omarbeiding av produktene våre Andel av salg av reservedeler og tilbehør  22% 23% 23% 30%
 
Produktdesign og produktutvikling KPI Resultat 
2018
Resultat
2019
Resultat
2020
Mål
2025
Øke bruken av resirkulert eller biobasert/sertifisert materiale i produktene våre Andel non-virgin aluminium -  - 65% -
Andel stål - - 69% -
Andel resirkulert plast 1% 1% 1% 20%
Andel resirkulert tekstil 3% 4% 2% 20%
Andel resirkulert emballasje 63% 65% 65% 100%