Manuell förflyttning

Manuella förflyttningshjälpmedel är optimala för en rad förflyttnings- och ompositioneringssituationer. Beroende på vårdsituationen används olika lösningar och tekniker för att optimera vårdgivarens patientkomfort och arbetsmiljö genom att undvika tunga lyft.